Публічний договір (оферта) на замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів

Цей договір між Фізичною особою-підприємцем Ярмій Наталія Анатоліївна, в подальшому «Продавець» та будь-якою особою – замовником товарів і послуг на інтернет-сайті https://itscraft.com.ua, в подальшому – «Покупець». Цей Договір є договором доручення на замовлення, придбання і доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів, а також продажу Товарів за допомогою “віртуальної вітрини” інтернет-сайту https://itscraft.com.ua. Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глави 68 ЦК України.

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Продавець оприлюднює цей договір, який є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних та юридичних осіб відповідно до ст.633 ЦК України.

1.2. Ця публічна оферта (в подальшому – «Оферта») визначає всі істотні умови договору між Продавцем та особою, яка акцептує Оферту.

1.3. Оферта може бути акцептована (прийнята) будь-якою фізичною особою або юридичною особою на території України, яка має намір замовити і купити товар за допомогою інтернет-сайту, інформація про який розміщена за посиланням https://itscraft.com.ua.

1.4. Покупець беззаперечно приймає всі умови, які містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі та без виключень).

1.5. У випадку прийняття умов цього Договору, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт Оферти, набуває статус Покупець. Акцептом є факт  замовлення товарів на сайті https://itscraft.com.ua та/або  замовлення товарів за телефоном.

1.6. Оферта, всі додатки до неї, а також вся додаткова інформація про товари, оприлюднена на сайті https://itscraft.com.ua.

 1. СТАТУС ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ IT`S CRAFT

2.1. Інтернет-сайт https://itscraft.com.ua призначений для надання інформації та організації дистанційного засобу замовлення товарів через мережу Інтернет.

2.2. Інтернет-сайт не вимагає від Покупця спеціальних дій для використання ресурсу інтернет-сайту для огляду та оформлення замовлення товару, таких як реєстрація та укладання договору використання ресурсу інтернет-сайту. Однак реєстрація на сайті є необхідною умовою для отримання Покупцем особливих умов замовлення товарів або спрощення процедури оформлення замовлень.

2.3. Інтернет-сайт не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформлені замовлення, в тому числі за зміст та достовірність персональних даних особи.

 1. СТАТУС ПОКУПЦЯ

3.1. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «ПІБ» та «Адреса доставки», Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

3.2. Покупець підтверджує свою згоду з умовами, які встановлені цим Договором, при оформлені замовлення на сайті та/або по телефону.

3.3. Використання ресурсу інтернет-сайту для огляду та вибору товару, а також оформлення замовлення є для Покупця безкоштовним.

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

4.1. Продавець, у якості повіреного відповідно до ст.1000 ЦК України, на підставі замовлень Покупця, виконує доручення Покупця (який виступає – довірителем) на формування замовлення, придбання та доставку товарів від імені та за рахунок Покупця у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайту та які визначені торговими партнерами Продавця, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.

4.2. Також на підставі замовлень Покупця, Продавець здійснює формування замовлення та продає Покупцю товари у відповідності із умовами та за цінами, встановленими на сторінках інтернет-сайту, з врахуванням особливостей, що викладені нижче.

4.3. Доставка товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником) за дорученням Продавця. Покупець має право забрати (отримати) товар самостійно. Покупцю при оформлені замовлення надається право вибору способу доставки.

4.4. Фізична або юридична особа вважається такою, яка прийняла всі умови Оферти (акцепт Оферти) в повному обсязі та без виключень з моменту вказаного в п. 1.5. цього Договору. У випадку акцепту Оферти одним з вищезазначених способів, фізична або юридична особа вважається такою, що уклала з Продавцем даний договір та набуває статус Покупця.

4.5. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.

4.6. Продавець має право передати виконання зобов’язань за цим договором іншій особі (замісникові) повністю або в частині на вибір Продавця.

4.7. Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим договором після передачі (отримання) Покупцю замовлених Товарів.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

5.1. Покупець – фізична або юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Оферти (особа, яка здійснила акцепт Оферти) у відповідності до п.4.4. Оферти.

5.2. Інтернет-сайт – сайт, що має адресу в мережі Інтернету https://itscraft.com.ua призначений для надання інформації та оформлення замовлення товарів (та/ або оформлення доручення на придбання та доставку товарів) Покупцем на підставі цієї Оферти

5.3. Сайт – інтернет-сайт, що має адресу в мережі Інтернету https://itscraft.com.ua.

5.4. Каталог – інформація про товари, які розміщені на сторінках (розділах) інтернет-сайту.

5.5. Товар – продовольчі, побутові та непродовольчі товари, інформація про які розміщена на сторінках інтернет-сайту.

5.6. Замовлення – рішення Покупця замовити товар та його та доставку, яке оформлене на інтернет-сайті та/або доручення на придбання та доставку товару.

5.7. Місце виконання договору – місце (адреса), зазначена Покупцем, за якою доставляється товар Покупцю, або адреса узгоджена з Продавцем, у випадку самостійного вивозу товарів або відмови Покупця від доставки товару.

5.8. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення (доручення) або інший документ, що свідчить про укладання договору з Продавцем, представник юридичної особи, крім вищезазначеного документу, зобов’язаний пред’явити довіреність на отримання товару та паспорт.

5.9. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за договором обов’язки по доставці товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем, а також обов’язки з видачі товару Покупцю.

5.10 Інтернет-оплата – оплата з використанням електронних грошей, платіжних сервісів у мережі інтернет та систем інтернет-еквайрінгу банків та платіжних систем, агрегаторів платіжних систем.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті  або за телефонами, зазначеними на сайті, на умовах даного Договору.

6.2. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:

 • П.І.Б. (для фізичних осіб) або повне найменування, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • адресу доставки Товару;
 • контактний телефон;
 • електронну пошту.

6.3. Волевиявлення Покупця здійснюється шляхом внесення останнім відповідних даних у форму замовлення на сайті або подачі замовлення за телефонами.

6.4. Інтернет-сайт та Продавець можуть здійснювати редагування інформації замовлення та інформації про Покупця для уточнення лише за згодою Покупця.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

7.1. Товар представлений на сайті через фото- та/або відео-зразки та/або опис товару, в разі відсутності його зображення. Зображення товару на Сайті не завжди можуть відповідати фактичним через зміни дизайну упаковки виробником, але зі збереженням всіх якісних і кількісних характеристик товару.

7.2. Кожний фото- та/або відео-зразок супроводжується текстовою інформацією: найменування, розміри (при необхідності), інформаційною ціною (яка може включати вартість доставки та вартість інших послуг, які надаються Продавцем) та описом товару.

7.3. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик товару та іншого, Покупець повинен, перед оформленням замовлення, звернутися до інтернет-сайту за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про товар.

7.4. За проханням Покупця інтернет-сайт зобов’язаний сприяти в надані (по телефону або через електрону пошту) інформації, необхідної та достатньої, з точки зору Покупця для прийняття ним рішення про придбання товару (та/або надання доручення на придбання та доставку товару).

7.5. Покупець повідомлений про те, що придбавши товар із знижкою, у зв’язку із його недоліками (дефектами), позбавляється права посилатися на них в подальшому.

7.6. Покупець повідомлений про те, що товар, зазначений у рахунку окремими позиціями у будь-якому випадку не є комплектом.

 1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

8.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сторінках інтернет-сайту. Кожний товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із зазначеного правила вказані при описі кожного товару у випадку проведення акцій, зняття товару з продажу та інше. Замовлення (доручення на придбання та доставку товару) може бути оформлене Покупцем за телефонами, зазначеними на сайті, або оформлене самостійно за допомогою “електронної корзини” на сайті.

8.2. Після оформлення замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товару) представнику інтернет-сайту на е-mail  приходить повідомлення, що містить рахунок із зазначенням найменування, розміру, ціни вибраного товару та загальної суми замовлення. Повідомлення на е-mail Покупцем є підтвердженням прийняття замовлення. В подальшому представник інтернет-сайту може зв’язатися із Покупцем (по телефону або через електрону пошту) для уточнення інформація щодо умов замовлення та доставки.

8.3. При неможливості замовлення, придбання та доставки товару (та/або виконання доручення на придбання та доставку товару) представник інтернет-сайту зобов’язаний довести це до відома Покупця (по телефону або через електронну пошту).

8.4. Покупець вправі зробити попереднє замовлення (та/або оформити доручення на придбання та доставку товару) на тимчасово відсутні товари.

8.5. При відсутності товару Покупець має право замінити його іншим товаром або анулювати замовлення.

8.6. Замовлення обробляється з моменту його отримання.

8.7. Строк виконання замовлення на продаж, придбання та доставку товару зазначається в рахунку та відповідно до заявки Покупця, що подана через інтернет-магазин в порядку вказаному в п.6 цього Договору.

 1. ЦІНА ТОВАРУ

9.1. Ціна товару на сторінках інтернет-сайту зазначається в гривнях за одиницю товару та/або одиницю виміру та є інформаційною.

9.2. Зазначена на сайті ціна товару може бути змінена Продавцем та/або інтернет-сайтом в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений Покупцем товар не підлягає зміні, якщо він підлягає доставці протягом 24 годин з моменту оформлення замовлення. В разі, коли виконання замовлення Покупця (доставка) здійснюється за замовленням Покупця, поданим згідно пункту 6 цього Договору, після 18 години 00 хвилин, поточного дня, ціна Товару може бути змінена в односторонньому порядку відповідно до ціни наступного дня (відповідно до щоденної зміни ціни товарів).

9.3. Відповідно до ст.1002 ЦК України Покупець оплачує Продавцю послуги з виконання доручення на придбання та доставку відповідних товарів за умовами визначеними Продавцем. Інформаційна ціна на інтернет-сайті може включати суму компенсації за придбання відповідного товару та суму послуг з виконання доручення на придбання та доставку відповідного товару.

 1. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ

10.1. Порядок відшкодування витрат Продавцем у зв’язку з виконанням цього Договору та порядок оплати вартості придбаного товару, зазначений на сайті в розділі «Контроль якості». При необхідності порядок та умови відшкодування витрат Продавцем з виконання доручення та оплати вартості товарів та послуг обговорюються Покупцем з представником інтернет-сайту.

10.2. Відшкодування витрат Продавцю у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів та послуг здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати Продавця у зв’язку з виконанням цього Договору та оплатити вартість придбаних товарів до або в момент передачі йому замовленого товару Продавцю або перевізнику, який здійснює доставку товару. Відшкодування витрат Продавця у зв’язку з виконанням цього Договору та оплата вартості придбаних товарів, також може бути проведена способом безготівкового перерахування грошових коштів (банківським переказом, оплатою за допомогою платіжних систем, карткою через банківський термінал), при цьому можливі комісії фінансових посередників (банківських установ) оплачуються Покупцем.

10.3. У разі оплати замовлення з використанням інтернет-оплати Покупець погоджується, що сума фактичного заказу (доставленого, виконаного) може бути меншою (за рахунок вагових товарів, узгоджених замін, оперативна наявність товару та іншого),  ніж сума попередньої оплати, проведеної на підставі попереднього замовлення товарів. Решта попередньої оплати, яка виникла при цьому, не повертається Покупцю, а є сумою авансу відповідного Покупця на наступне Замовлення, та буде зарахована як часткова оплата наступного замовлення. У будь-якому випадку цей аванс (решта попередньої оплату) буде зарахований як часткова оплата наступного замовлення, або буде переданий у власність Продавця, якщо не буде використана Покупцем (відсутність наступного замовлення) на протязі 370 календарних днів з моменту зарахування на рахунок. Списання авансу в оплату замовлення, або у власність Продавця, відбувається в автоматичному режимі за згодою Сторін.

10.4. У разі неможливості виконання замовлення у повному обсязі сума попередньої оплати, отриманої з використанням інтернет-оплати, повертається Покупцю – платнику на протязі 5 робочих днів з моменту отримання від нього заяви у електронному вигляді на адресу – [email protected] із зазначенням необхідних платіжних реквізитів для повернення. В іншому випадку така сума оплати зараховується як аванс Покупця на наступне замовлення та використовується у спосіб визначений п.10.3. Договору.

10.5. Розрахунки між Сторонами в рамках цього Договору здійснюються в національній валюті – гривнях.

 1. ДОСТАВКА ТОВАРІВ

11.1. Способи, порядок та строки доставки товару зазначені на сайті в розділах «Доставка та оплата». Порядок та додаткові умови, відмінні від  визначених у розділі «Доставка та оплата» погоджуються Покупцем з представником інтернет-сайту.

11.2. Самовивіз товару:

11.2.1. Покупець отримує товар відповідно до замовленням за місцем узгодженим з Продавцем. Адреса та режим роботи зазначені на сайті https://itscraft.com.ua в розділі «Доставка та оплата».

11.2.2. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю або його представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення (та/або доручення на придбання та доставку товару) на доставку.

11.3. Доставка товару здійснюється власними силами Продавця відповідно до умов доставки замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника).

11.3.1. Право власності та ризик випадкової загибелі, втрати чи пошкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцю або його представнику шляхом підписання Сторонами  товарного чеку та/або замовлення на доставку.

11.3.2. При доставці товар передається Покупцю або його представнику.

11.4. Вартість доставки товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених товарів, адреси доставки замовлення, тарифів на доставку, які встановлені перевізником та оплачується Покупцем.

11.5. Покупець зобов’язаний прийняти товар в кількості та асортименті в момент його отримання.

11.6. При отриманні товару Покупець повинен в присутності представника Продавця перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам, що зазначені в товарному чеку та/або замовленні (дорученні) на доставку (найменування товару кількість, комплектність, тощо).

11.7. Покупець або представник Покупця при прийманні товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього виду та комплектності товару.

11.8. Продавець залишає за собою право скасувати замовлення в односторонньому порядку в разі неможливості його комплектації та доставки з причини таких обставин: повінь, землетрус, катаклізми, громадянські акції, протести, введення режиму НС, складна транспортна ситуація в регіоні доставки, несприятливі погодні умови та інших форс-мажорних обставини. У разі скасування замовлення, Покупець може самостійно поновити (або сформувати новий заказ) замовлення на сайті. Продавець не несе відповідальності за дії операторів поштового (кур’єрського) зв’язку, пов’язані з доставкою замовлень Покупцю.

 1. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР

12.1. Строк придатності Товару (-ів) встановлюється Виробником та позначається на упаковці Товару (-ів).

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

13.1. Покупець вправі відмовитись від товару в будь-який час до його передачі, а після передачі товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

13.2. Повернення товару належної якості можливе у випадку, якщо збережено його товарний вид, споживчі якості, а також документ, що підтверджує факт та умови замовлення зазначеного товару.

13.3. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні (по бажанню Покупця) розміри та інше). Підтвердженням того, що річ має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що зазначені в інтернет-магазині https://itscraft.com.ua.

13.4. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється власними силами Продавця відповідно до умов повернення замовленого товару, або із залученням третіх осіб (перевізника).

13.5. При відмові Покупця від товару належної якості Продавець повертає грошові кошти в розмірі вартості такого Товару, за виключенням витрат Продавця на доставку товару, що повертається.

13.6. Повернення суми, зазначеної в п.13.5. здійснюється одночасно з поверненням товару.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. Сторони несуть відповідальність передбачену діючим законодавства України та цим Договором.

14.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених в інтернет-магазині https://itscraft.com.ua.

14.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.

 1. ІНШІ УМОВИ

15.1. До правовідносин між Продавцем та Покупцем застосовується діюче законодавство України.

15.2. У випадку виникнення питань та претензій з боку Покупця він повинен звернутися до call-центру або написати на e-mail: [email protected]

15.3. Цей Договір вступає в силу з моменту акцепту Покупцем цієї Оферти, відповідно до п.1.5 Договору, та діє до повного виконання своїх зобов’язань Сторонами.

15.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

15.5. Продавець та інтернет-сайт https://itscraft.com.ua залишають за собою право розширяти та скорочувати товарні пропозиції на сайті, регулювати доступ до замовлення будь-яких товарів, а також призупиняти чи припиняти замовлення будь-яких товарів на власний розсуд.

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

16.1. При реєстрації на інтернет-сайті Покупець  залишає свої персональні дані, в тому числі:

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– адресу доставки;

– номер телефону;

– електронну адреса (e-mail).

16.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на інтернет-сайті, Покупець дає свою добровільну безвідкличну згоду на обробку і використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.

16.3. Продавець та інтернет-сайт використовують отримані Персональні дані для цілей виконання доручення та продажу Товарів і надання послуг, визначених цим Договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, у тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

16.4. Продавець та інтернет-сайт зобов’язуються не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем та інтернет-сайтом інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлене вимогами законодавства.

16.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Продавець та інтернет-сайт продовжував обробляти персональні дані, то йому необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами інтернет-сайту.

16.6. Покупець несе відповідальність за підтримку своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець та інтернет-сайт не несуть відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

ФОП  Ярмій Наталія Анатоліївна

Адреса: Херсонська обл., місто Нова Каховка, пр.. Перемоги, буд. 21, кв. 34

Код за ЄДРПОУ 2819600042,

р/р 26008010007925

ПАТ «А-БАНК» МФО 307770

Платник єдиного податку 2 групи, не є платником ПДВ