Умови використання сайту

Використання сайту
Сайт itscraft.com.ua (далі «Це Крафт») дозволяє Вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження Вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп’ютерних мережах заборонено.

Відмова від відповідальності
Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без жодних гарантій. Це Крафт не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. Це Крафт в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти та ціни. У разі, якщо матеріали та послуги на цьому Сайті застаріють, Це Крафт не зобов’язаний оновлювати їх. Це Крафт за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

Реєстрація на сайті
Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані. У результаті реєстрації ви отримуєте логін і пароль, за безпеку яких Ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних ви зобов’язуєтеся повідомити нам про це.

Зворотний зв’язок і коментарі
Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, суперечить моральним нормам, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення Це Крафт може видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на власний розсуд. Це Крафт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Сайту.

Використання персональних даних
Ми використовуємо різні технології для збирання та зберігання інформації, коли Ви відвідуєте сайт Це Крафт, виключно для аналітики роботи сайту і дотримуючись Закон України про обробку персональних даних.

Далі:

Захист і обробка персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Політика конфіденційності

Положення про обробку і захист персональних даних

 1. Загальні поняття та сфера застосування.

1.1. Визначення термінів:

база персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону;

володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

Державний реєстр баз персональних даних — єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних;

загальнодоступні джерела персональних даних — довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Не вважаються загальнодоступними джерелами персональних даних соціальні мережі та інтернет-ресурси, в яких суб’єкт персональних даних залишають свої персональні дані (окрім випадків, коли суб’єктом персональних даних прямо зазначено, що персональні дані розміщені з метою їх вільного поширення та використання);

згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;

знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу;

обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;

персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.

Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних;

суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних;

третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону;

особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками Продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

 1. Перелік баз персональних даних.

2.1. Продавець є власником наступних баз персональних даних: «База персональних даних контрагенти»

 1. Мета обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»:.

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 1. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних.

4.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

– документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

– електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних.

– відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.2. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

 1. Місцезнаходження бази персональних даних.

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою Продавця.

 1. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

– найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

– прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

– відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

– перелік персональних даних, що запитуються;

– мета запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

– дата відправлення повідомлення;

– причина відстрочення;

– строк, протягом якого буде задоволене запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

– прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

– дата відправлення повідомлення;

– причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

 1. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.

Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

– знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;

– розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;

– забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;

– розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

– повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

– забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

– отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних , пов’язані із обробкою персональних даних;

– робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

– брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

– вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

– одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;

– підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7.Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.

 1. Права суб’єкта персональних даних.

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 1. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

– перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 1. Державна реєстрація бази персональних даних.

10.1. Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».

   

Згода на обробку персональних даних

 1.1. Покупець шляхом вільного та жодним чином необмеженого волевиявлення, надає згоду Продавцю (ФОП Ярмій Наталія Анатоліївна), на обробку своїх персональних даних у Базі даних Продавця «База персональних даних контрагенти», добровільно наданих при оформленні Замовлення на сайті Продавця, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, адреса (область, район та населений пункт, вулиця, номер будинку, квартира, поштовий індекс); номер телефону, адреса електронної пошти, а також інформацію про здійснені покупки; згідно мети їх обробки, визначеної цієї Згодою. Дані можуть оброблятись у картотеках, в електронній формі та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Бази персональних даних «База персональних даних контрагенти».

Покупець зобов’язується надавати точні та правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти Виконавця про зміни, що стосуються наданих відомостей.

*Терміни і поняття, що містяться у цій Згоді, вживаються у значеннях, наведених у законодавстві та Публічній оферті Продавця.

1.2. Володілець персональних даних: фізична особа-підприємець Ярмій Наталія Анатоліївна, місцезнаходження: Україна, 74900, Херсонська обл.., м. Нова Каховка, пр. Перемоги, буд. 21, кв. 34.

1.2.1. База даних – «База персональних даних контрагенти» (надалі – «База»).

1.3. Мета та цілі обробки персональних даних у Базі. Цим Покупець повідомляється та надає згоду на те, що його персональні дані обробляються Продавцем з метою виконання Замовлення/здійснення доставки Товарів, що були замовлені Покупцем на сайті Продавця https://itscraft.com.ua:

– обробка Замовлення Покупця, здійсненого на сайті Продавця;

– організація доставки Товарів Покупцю;

– надіслання повідомлень Покупцю з ціллю комунікації щодо здійсненого покупцем Замовлення, доставки та оцінки якості сервісів Продавця;

– забезпечення відносин у сфері захисту прав споживачів;

– інші, аналогічні переліченим вище, цілі.

1.4. Цим Покупець повідомляється та надає Продавцю згоду на вчинення з персональними даними Покупця нижченаведених дій (у тому числі працівниками Продавця в межах виконання ними своїх трудових обов’язків):

– збір персональних даних в обсязі, необхідному для досягнення мети та цілей обробки персональних даних, що зазначені у пункті 1.3 цієї Згоди;

– обробку персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, збирання, одержання, реєстрацію, накопичення, систематизацію, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну, поновлення), використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача, у тому числі, передача розпорядникам персональних даних та третім особам, яких визначає Продавець самостійно, включаючи передачу іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, та транскордонну передачу будь-яким розпорядникам чи третім особам на розсуд Продавця, за умов забезпечення належного захисту персональних даних. Покупець погоджується з тим, що Продавець не зобов’язаний окремо персонально повідомляти Покупця про таку передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних а також будь-які інші дії або сукупність дій, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети та цілей їх обробки, включаючи обробку у внутрішніх та/або корпоративних системах, ресурсах, програмах, базах Продавця, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

– внесення змін до персональних даних Покупця за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Інформація про розпорядників персональних даних, у т.ч. іноземних суб’єктів відносин, перелічена у п. 1.7.3. цієї Згоди та оновлюється шляхом розміщення оновленої редакції Згоди на сайті https://itscraft.com.ua.

1.5. Цим Покупець повідомляється про його (її) права, як суб’єкта персональних даних Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Покупець, як Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Доступ до персональних даних Покупця надається третім особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Продавця, за умови, якщо надання такого доступу є необхідним для реалізації мети обробки персональних даних, зазначеної в пункті 1.3 цієї Згоди.

1.6. Строк дії Згоди

Персональні дані зберігаються в Базі даних протягом трьох років, після спливу якого персональні дані видаляються (знищуються) із Бази даних у порядку, передбаченому внутрішніми документами Продавця.

1.7. Інші умови

1.7.1. Продавець рекомендує Покупцям у випадку зміни персональних даних Покупця вчасно вносити відповідні зміни у розділі «Мій кабінет» сайту https://itscraft.com.ua.

1.7.2. Акцептом Публічної  оферти Продавця та/або зберігаючи свої персональні дані на Сайті, Покупець підтверджує, що він уважно ознайомився з умовами Згоди,  а також письмово повідомлений Продавцем про включення його персональних даних до Бази на умовах цієї Згоди, а також про склад та зміст зібраних персональних даних, права Покупця, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету та цілі збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані, та, відповідно надає свою згоду на обробку персональних даних Покупця на умовах цієї Згоди.

Момент Акцепту Публічної  оферти Продавця та/або збереження своїх персональних даних на Сайті збігається з моментом включення персональних даних Покупця до Бази та початку обробки його персональних даних.

Моментом Акцепту є проставлення Покупцем на сторінці завершення Замовлення позначки «Згоден з умовами публічної оферти» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.

1.7.3. Під особами, яким передаються персональні дані Покупця, розуміються Розпорядники бази персональних даних «Доставка замовлень» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

Розпорядниками Бази персональних даних «Доставка замовлень» є:

ТОВ «Нова Пошта», місце знаходження: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103

ПАТ «Укрпошта», місце знаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

  

Політика конфіденційності

 Дана Політика визначає порядок отримання та відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Продавця (від імені Продавця), порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації щодо Сторін, яка є конфіденційною, та/або інформацією з обмеженим доступом, що отримана Сторонами в процесі замовлення, придбання та доставки товарів на сайті Це Крафт https://itscraft.com.ua.

Будь ласка, ознайомтеся з даною Політикою перед використанням Сайту та перед тим, як зареєструватись в розділі «Мій кабінет».

ТЕРМІНИ

Терміни, що використовуються у даній Політиці, мають значення, наведені у Положенні про обробку і захист персональних даних (в подальшому – «Положення»)

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка персональних даних здійснюється Продавцем на підставі згоди, отриманої від Покупця згідно умов Згоди на обробку персональних даних.

Продавець підтверджує та гарантує, що:

– обробка персональних даних, отриманих від Покупця, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених умовами «Згода на обробку персональних даних», або у випадках, передбачених законодавством України.

– персональні дані обробляються Продавцем на підставі згоди, що надана Покупцем на умовах Положення про обробку і захист персональних даних, у суворій відповідності з чинним законодавством України в сфері захисту персональних даних;

– при обробці персональних даних Продавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;

– обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;

– Продавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Покупця, окрім випадків, передбачених законодавством України.

Продавець має право доручити обробку персональних даних розпоряднику персональних даних чи бути розпорядником персональних даних на умовах, визначених Згодою на обробку персональних даних.

Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи – підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Продавцем.

Реєструючись на сайті, виконуючі дії із замовлення, придбання та доставки товарів на сайті https://itscraft.com.ua Покупець підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами даної Політики конфіденційності, умовами «Положення про обробку і захист персональних даних» та «Умовами використання сайту», що розміщені на сайті https://itscraft.com.ua.

Покупець не має права використовувати Сайт якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.

У випадку, якщо при використанні Сайту Покупцю будь-яким способом стала відома інформація відносно Продавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Покупцю заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

Покупець розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.

Покупець визнає, що, у разі халатного відношення Покупцем до безпеки та захисту його персональних даних та даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних Покупця. У такому випадку Продавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Покупцю таким доступом.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА (РОЗСИЛКИ)

Покупець надає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, що зазначена при реєстрації і оформленні замовлення, новин та інших інформаційних та рекламних повідомлень від Продавця (в подальшому – Повідомлення). Повідомлення надсилаються Учаснику не частіше 3 разів на тиждень на 1 електронну адресу. Учасник має право відмовитись від отримання повідомлень шляхом, описаним у розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

ВІДМОВА ВІД ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

Покупці, які не хочуть надалі отримувати повідомлення від Продавця, мають право відписатися від розсилок отримання повідомлень, натиснувши на посилання «Натисніть тут, щоб відписатись», вказане в кінці будь-якого електронного повідомлення, надісланого Продавцем та/або від його імені.

ЗМІНА / РЕДАГУВАННЯ / ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Змінювати та редагувати свої персональні дані Покупець може, зайшовши і авторизувавшись на сайті https://itscraft.com.ua. Видалити свої персональні дані Покупець може шляхом направлення Продавцю заяви у довільній формі щодо обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, на яку був зареєстрований особистий кабінет та номеру телефону, зазначеному при реєстрації на Сайті. Після отримання Продавцем такого повідомлення персональні дані Покупця знищуються.

ПОВІДОМЛЕННЯ У ВИПАДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Продавець залишає за собою право вносити зміни у дану Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики набуває чинності з моменту її публікації на даному Сайті. Використовуючи Сайт Покупець підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, що діє на момент використання Покупцем Сайту.

ІНШІ УМОВИ

Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Покупець або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ФОП Ярмій Наталія Анатоліївна зареєстрована за адресою: Херсонська обл., місто Нова Каховка, пр.. Перемоги, буд. 21, кв. 34, e-mail: [email protected]