Бик, як символ, займає важливе місце в трипільській міфології та культурі. Він виступає як втілення верховного божества, Бога-Батька, і має глибокі сакральні значення для трипільського народу. Аналіз текстів дозволяє виявити різні аспекти символіки бика, його зв'язок з релігійними уявленнями та культурними практиками.

У трипільській міфології бик символізує небо, сонце, а також багатство та родючість. 

Він виступає як уособлення чоловічого начала Природи і має нерозривний зв'язок з верховним божеством. Бик також пов'язується з ідеєю дуалізму, який відображається у візуальних образах та ритуалах, що символічно передають шлюб Бога-Батька та Богині-Матері. Важливою складовою символіки бика є його матеріальне втілення. У господарській діяльності трипільців кількість наявних у господарстві биків відображала рівень заможності роду чи поселення. Це відображалося в матеріальних артефактах, таких як глиняні трони та поховання бичачих рогів у житлах. Це свідчить про велике значення символіки бика у культурному житті трипільців.

 

Трипільці можуть бути предками протогреків та протослов'ян

Дослідники зазначають, що символіка бика має широке поширення в різних культурах світу. У грецькій міфології бик втілював Зевса-громовержця, а в слов'янській міфології бик ототожнювався з Перуном-громовержцем. Це дає підстави припускати, що трипільці можуть бути предками протогреків та протослов'ян. Цей зв'язок також підтверджується наявністю спільних міфологічних сюжетів про шлюб Батька Неба та Матері-Землі, які мають паралелі в грецькому міфі про викрадення Європи Зевсом.

У трипільській культурі символіка бика необмежується лише міфологією, вона пронизує різноманітні сфери життя. Наприклад, поклоніння вогню та космічним об'єктам, таким як Сонце і Місяць, що свідчить про космогонічні уявлення трипільців. Також варто зазначити наявність антропоморфних фігурок, які мають релігійне значення та символічно передають абстрактні уявлення про божественне.

Узагалі, символіка бика у трипільській міфології та культурі виявляється у широкому спектрі проявів: від релігійних образів до матеріальних артефактів. Вона має глибоке значення для розуміння світогляду та культурної спадщини трипільців. Дослідження символіки бика розширює наше розуміння не лише трипільської культури, але й світової міфології, зв'язуючи різні культури через спільні образи та символи.

 

Трипільська культура, заклавши міцний фундамент для високого культурного розвитку наступних ентоплем'яних спільнот, відіграла визначну роль в історії України. 

Символіка бика нерозривно пов'язана з цією культурою і є важливим елементом її спадщини. Вивчення символіки бика допомагає краще зрозуміти давні уявлення, релігійні погляди та культурні цінності трипільців, а також їх вплив на подальший розвиток цивілізаційних процесів у регіоні.

Загалом, символіка Бога-Бика в трипільській міфології та культурі має багатогранний характер і відображається в різних аспектах життя і вірувань трипільців. Цей символ має глибоке значення для розуміння їхнього світогляду та культурної спадщини. Дослідження символіки бика розширює наше знання про давні культури та сприяє збереженню та вивченню багатошарової історії України.

 

Зібрав інформацію, редактор: Дмитро Гнилозубенко

Список використаних джерел:

  1. https://www.ridivira.com/uk/istoriya/symvol-tura-byka-i-zmiia
  2. https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2013-02-364-08/
  3. https://www.svit.in.ua/stat/pastuh_tur.pdf
  4. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/83234/1/Mozghovyi_Relihiia_v_dobu.pdf
  5. https://osvita.ua/vnz/reports/relig/21484/
  6. https://spadok.org.ua/trypilska-kultura/yakoiu-bula-religiya-trypiltsiv#h4-2–