Культура Трипілля, яка процвітала на території сучасної України у найдавніший відомий період землеробства, виявила велике значення зернових культур. Зернові культури, такі як пшениця, жито і овес, відіграли важливу роль у щоденному житті трипільців, відображаючи їхні знання про землеробство, практики вирощування та вірування.

Зернові для харчування

У першу чергу, зернові культури були невід'ємною частиною харчування трипільців. З них виготовляли хліб, каші та інші продукти, які були основою раціону їхнього харчування. Пшениця, жито та овес маючи поживні властивості, що задовольняли потреби людей у вітамінах, мінералах та інших речовинах. Вони надавали енергію та були важливим джерелом харчових ресурсів для трипільського населення. 

Зерно у вірі Трипільців

Крім того, зернові культури відігравали важливу роль у релігійних та міфологічних уявленнях трипільців. У глиняних образах жінок-прародительок зображувалися повнотілі жінки, які народжують, і в глину цих статуеток додавали зерно або борошно з нього. Це символізувало "похорон" зерна в землі (засів) та його "воскресіння" (весняні сходи), що відображало ідею вічного перевтілення та відродження душ померлих родичів через тіла новонароджених дітей. На животі Богині, яка також була символом плодючості, зображувався ромб, розділений на чотири частини з крапками, що символізували засіяне поле.

 Землеробство

Зернові культури також відігравали важливу роль у практиках землеробства трипільців. За результатами археологічних розкопок, трипільці вирощували різні види зернових, включаючи пшеницю, жито і овес. Вони використовували різні знаряддя для обробки землі, такі як мотики і серпи, але також збирали колосся руками. Землеробство було однією з найрозвиненіших галузей господарства трипільців, і вони обробляли землю навколо своїх поселень, дбаючи про високу якість землеробських практик.

Економіка і торгівля

Важливо зазначити, що зернові культури не тільки забезпечували харчові потреби трипільців, але й мали значення для їхньої економіки та торгівлі. Вирощування зернових дозволяло створювати запаси для зберігання та обміну, сприяючи розвитку торгівлі між різними поселеннями та культурами.

 

Зернові культури у культурі Трипілля відігравали багатогранну роль - вони були основою харчування, символом релігійних уявлень, ключовими елементами землеробської практики та важливим ресурсом для економіки та торгівлі. Вони не тільки відображали рівень розвитку землеробства в той період, а й свідчили про складні взаємозв'язки між культурою та природними циклами відродження та плодючості. Зернові культури мали велике значення для трипільського населення, формуючи його спосіб життя, вірування та економіку.

 

Зібрав інформацію, редактор: Дмитро Гнилозубенко  

Список використаних джерел:

  1. https://shron1.chtyvo.org.ua/Pashkevych_Halyna/Rilnytstvo_plemen_trypilskoi_kultury.pdf?PHPSESSID=1jocq6g06l7ld6houofkhofjl2
  2. https://osvita.ua/vnz/reports/history/4704/
  3. https://spadok.org.ua/trypillya/yakoiu-bula-vira-trypiltsiv
  4. Рева М.Л., Рева Н.Н. Дикі їстівні рослини України.- К.: Наукова думка, 1976. –166 с. 
  5. Пассек Т.С. Трипільська культура: Наук.-попул. нарис – К.: Вид-во АН УРСР, 1941. – 84 с.: іл. – Бібліогр.: с. 82–83.