Трипільська культура існувала в добу мідно-кам’яного та початку бронзового віку на території сучасної України, Молдови та Румунії. Її населення займалося землеробством і скотарством. Трипільці були майстрами ремесла та кераміки. Особливістю культури є розкішна орнаментика та обрядові статуетки, серед яких особливе місце займають статуетки вагітних жінок.

 

Образи вагітної жінки в артефактах трипільської культури є дивовижними свідченнями про духовне багатство та культурні переконання тогочасних людей. 

Ці образи, відображаючи опуклі животи жінок, які носять життя в своєму лоні, мають глибоке символічне значення і відіграли важливу роль у релігійних обрядах та віруваннях трипільців. Одна з головних рис трипільської культури - це її релігійна комплексність та віра в природні божества, які впливали на всі сфери життя людей. Вагітність була сприймана як символ родючості, пов'язаної з природними циклами. Жінка відігравала особливу роль у традиційній культурі Трипільців, як мати, донька та дружина, і образ вагітної жінки став втіленням всієї цієї сили та величі.

 

Знайдені статуетки вагітних жінок свідчать про високий рівень мистецтва та виразний символізм. 

Багато з них мають антропоморфний характер, тобто намагаються зобразити божественне у людській формі. Жіночі статуетки вагітних фігур, зроблені з глини, каменю та кості, можуть бути стоячими, сидячими або лежачими. Багато з них виявлені в руїнах житлових будинків, що свідчить  про їхнє релігійне значення в житті трипільців.

На статуетках вагітних жінок можна побачити різноманітні символи, які відображають різні аспекти жіночої сили і родючості. Наприклад, ромб на животі Богині, розділений на чотири частини з крапками або зернами, символізує засіяне поле і свято врожаю. Змії, які обвивають груди або живіт Богині, виступають як оберіг вагітності і символізують життєву силу. Кожен знак мав своє глибоке значення, яке пов'язувалося зі світоглядом і віруваннями Трипільців. Окрім того, знайдені артефакти свідчать про віру в жіночу силу та божественну материнську природу. Жінка уособлювалась як живуча річними ритмами земля, а її вагітність уподібнювалась процесу визрівання зерна у ґрунті. Образ вагітної жінки переплітався з різними аспектами родючості, відродження та жіночої енергії.

Також, серед знайдених артефактів, варто відзначити статуетки, на яких зображено дві жіночі фігури. Ці моделі, можливо, символізували пару богинь, що співпрацюють у породженні життя. Вони можуть представляти дуальність жіночої енергії, яка існує у всіх жінок, що носять життя в своєму лоні.

Крім релігійного значення, статуетки вагітних жінок також відображали соціальні аспекти тогочасного суспільства. Жінка в трипільській культурі мала важливе місце як мати, яка носила в собі продовження роду та забезпечувала відтворення трипільців. Вагітність та породілля були важливими етапами життя жінки, які відображалися в різних аспектах культури і мистецтва.

У сучасному світі знайдені артефакти трипільської культури залишаються не тільки важливими джерелами археологічних досліджень, але й символами жіночої сили та природної циклічності. Вони нагадують нам про величність і значення жінки в традиційних суспільствах і створюють мости між давніми віруваннями та сучасним світом.

 

Висновки, які можна зробити з образів вагітної жінки в Трипільській культурі, є надзвичайно цінними для розуміння давніх світоглядів, вірувань і релігійних практик тогочасної культури. Символіка статуеток вагітних жінок відображає глибоке пов'язання людини з природою, а також її надію на плідність і процвітання.

Так, образи вагітної жінки в Трипільській культурі є важливим показником менталітету та світогляду трипільської цивілізації. Вони символізують віру в жіночу силу та природні цикли, роль жінки як матері, доньки та дружини. Трипільська культура залишається величним свідченням творчості та духовності давньої культури, а образи вагітної жінки - це символи життя, родючості та відродження.

Вагітність, плодоріддя, природній цикл життя і смерті, жінка як земля, що породжує нове життя - ці символи стали основою матріархату у трипільців і потім у інших народів і канонів. Віра в силу жіночої енергії і природних циклів допомагає і зараз зберігати гармонію з навколишнім світом та відтворювати життя сучасним людям. Любов до матері, природи, робота з землею для як відпочинок для гармонізації рівня енергії, так зване “заземлення” - це те, що нас повертає самих до себе, коли нам важко. 

 

Сама думка про нове життя, яке продовжується, розуміння неспинності природних циклів, що в код всього живого закладена установка на життя - цьому поклонялися трипільці і  це може підтримувати людей сьогодні. 

 

Зібрала інформацію, редактор: Софія Заболотна

Джерела:

  1. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/187496
  2. [PDF] religio.org.ua
  3. [PDF] donnu.edu.ua
  4. https://ternopoliany.te.ua/zhittya/45985-u-muzei-v-ternopoli-zberihaiut-statuetky-terakotovykh-bohyn-trypilskoi-kultury-foto
  5. https://spadok.org.ua/symvoly/berezha-symvol-beregyni-rodu